Technical Knowledge

Machine Vision Lighting Principle
Human Vision and Machine Vision

 

กล่าวได้ว่าแสงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบ Vision System และด้วยเหตุนี้ใน Application ของ Machine Vision จึงไม่ควรมองข้ามการเลือกใช้วิธีการจัดแสง

การจัดแสงเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนและไม่มีวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนในการทำความเข้าใจว่าทำไมแสงบางประเภทจึงเหมาะกับการใช้งานเฉพาะ กล้องถ่ายรูปและกล้องมีความหลากหลายน้อยกว่าสายตามนุษย์และสภาพแสงมักจะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้กล้องตรวจจับวัตถุที่ตามนุษย์มองเห็นได้ในทุกสภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับรูปทรงที่ซับซ้อนหรือส่วนประกอบสะท้อนแสง

ความไวสัมพัทธ์ของสายตามนุษย์ต่อแสงเรียกว่า “ประสิทธิภาพการส่องสว่างของสเปกตรัม

แผนภาพแสดงประสิทธิภาพการส่องสว่างของดวงตามนุษย์เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ CCD ทั่วไป กราฟแสดงให้เห็นว่าความไวของ CCD ต่อแสงอินฟราเรดนั้นดีกว่าสายตามนุษย์มาก และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความแตกต่างของความไวในการออกแบบระบบแสงสำหรับการใช้งาน Vision System

การเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยี CCD และ CMOS รุ่นล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเซ็นเซอร์ CMOS มีลักษณะความไวสูงกว่าเซ็นเซอร์ CCD การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสูงกว่าช่วงที่มองเห็นได้ทันทีเรียกว่าแสงอินฟราเรด ในขณะที่การปล่อยที่มีความยาวคลื่นสั้นลงทันทีเรียกว่าแสงอัลตราไวโอเลต

เปรียบเทียบการมองเห็นของตาคนกับการมองเห็นของกล้อง

ตาคนเราสามารถรับข้อมูลที่หลากหลาย ตาของเรามีความคมชัดที่สูง สามารถที่จะดูชิ้นงานที่มีความละเอียดได้ถ้า เปรียบเทียบความละเอียดของสายตาเราจะเทียบเท่าได้ประมาณ 100 ล้านพิกเซล

เมื่อตาเราได้รับแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าไปยังสมอง สมองจะทำการประมวลผลเพื่อที่จะแยกแยะว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไร โดยใช้หลักการ Deep Learning ก็คือการจดจำจากประสบการณ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะวัตถุได้ละเอียดและแม่นยำมากกว่าการมองด้วยกล้อง Machine Vision

สำหรับกล้อง Machine Vision ข้อมูลที่กล้องได้รับก็คือค่าของแสงที่สะท้อนเข้ามาในรูรับแสงของกล้องซึ่งตัวกล้องจะไม่มีระบบประมวลผล ระบบประมวลผลจะอยู่ที่ CPU หรือคอมพิวเตอร์ เราจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะตรวจสอบอะไร เราต้องเลือกระบบแสงให้เหมาะสมและถูกต้องในการตรวจสอบแต่ละแบบ จากนั้นเราต้องกำหนดสิ่งที่กล้องจะต้องมอง กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ CPU จะต้องประมวลผล ซึ่งมีความแตกต่างจากการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ อย่างไรก็ตามในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเราพยายามเลียนแบบความคิดของสมองมนุษย์ด้วยการนำเอาระบบ AI Deep Learning เข้าไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพซึ่งความแม่นยำก็ยังไม่สามารถแม่นยำเท่ากับสมองของมนุษย์

ส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้การถ่ายภาพในระบบ Machine Vision มีความคมชัดที่สูง มีปัจจัยทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. แกนของแสง (Axiz of light) เนื่องจากแสงเป็นคลื่น เพราะฉะนั้นเวลาแสงเดินทางจะมีแกนของแสง ซึ่งมีแกน x, y และ Z ซึ่งการจัดการแกนของแสงมีผลต่อภาพที่ได้ เราจะใช้ในการจัดการแสงสะท้อนส่วนเกินหรือในเทคนิคที่เรียกว่า Polarization
  2. ปริมาณของแสงหรือความเข้มแสง ( Amount of light beam)
  3. ความยาวคลื่นหรือสีของแสง (Wavelength)
  4. สีของวัตถุ (Spectrum of object)
  5. ทิศทางของแสง (Direction of wavelength)
  6. การเลือกใช้เลนส์
  7. ประเภทของกล้องที่ใช้

เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณบนเว็บไซต์ของเรา การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close