Machine Vision Lenses

Machine Vision Lenses

Machine Vision lenses ทำหน้าที่ในการโฟกัสภาพให้ลงบนจอ Sensor ของกล้อง เป็นส่วนที่สำคัญ ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและไม่มี distortion เลนส์ในระบบ Machine Vision แบ่งเป็นประเภทได้ดังต่อไปนี้

  1. CCTV lens
  2. Macro Lens
  3. Telecentric Lens
  4. Line Scan Lens
  5. Zoom Lens

ขั้นตอนในการเลือก machine vision lens ที่เหมาะสมกับงาน มีดังต่อไปนี้

  1. ระบุขนาดของกล้องที่จะใช้ โดยบอกเป็นขนาด sensor ในกล้องเป็นนิ้ว หรือสามารถเลือก model ของ sensor ที่ใช้โดยดูจาก data sheet ของกล้อง
  2. ระบุขนาดของภาพที่ต้องการตรวจจับ (FOV)
  3. บอกระยะห่างระหว่างวัตถุกับหน้า lens